• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Y học===
  === Y học===
  =====đơn vị Si về nhiệt độ=====
  =====đơn vị Si về nhiệt độ=====
  Dòng 18: Dòng 16:
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  =====độ Kelvin=====
  =====độ Kelvin=====
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====The SI unit of thermodynamic temperature, equal in magnitudeto the degree celsius. °Abbr.: K.=====
   
  - 
  -
  =====Kelvin scale a scale oftemperature with absolute zero as zero. [Lord Kelvin, Brit.physicist d. 1907]=====
   

  07:21, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /´kelvin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kilôoat giờ
  kelvin scale
  thang nhiệt kenvin

  Chuyên ngành

  Y học

  đơn vị Si về nhiệt độ

  Điện lạnh

  von nhiệt

  Kinh tế

  độ Kelvin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X