• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Điện tử & viễn thông== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====tín hiệu L===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproj...)
  (đóng góp từ L-signal tại CĐ Kinhteđóng góp từ L-signal tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">el-signl</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Điện tử & viễn thông==
  == Điện tử & viễn thông==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====tín hiệu L=====
  +
  =====tín hiệu L=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 15: Dòng 14:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=L-signal L-signal] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=L-signal L-signal] : National Weather Service
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=L-signal L-signal] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=L-signal L-signal] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Điện tử & viễn thông]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Điện tử & viễn thông]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  18:25, ngày 24 tháng 5 năm 2008

  /el-signl/

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  tín hiệu L

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X