• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (đóng góp từ LIBRARIAN tại CĐ Kinhteđóng góp từ LIBRARIAN tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">laɪˈbrɛəriən</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">lai'breəriən/</font>'''/=====
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 13: Dòng 12:
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====LIBRARIAN=====
  +
  =====LIBRARIAN=====
  ''Giải thích VN'': Là một tập hợp các công cụ phần mềm để quản lý và truy cập các bộ dữ liệu địa lý lớn trong thư viện bản đồ. Các lệnh LIBRARIAN bao gồm tạo và định nghĩa một thư viện bản đồ, lấy dữ liệu vào, ra khỏi thư viện, hỏi đáp dữ liệu trong thư viện bản đồ, hiển thị các kết quả hỏi đáp đó.
  ''Giải thích VN'': Là một tập hợp các công cụ phần mềm để quản lý và truy cập các bộ dữ liệu địa lý lớn trong thư viện bản đồ. Các lệnh LIBRARIAN bao gồm tạo và định nghĩa một thư viện bản đồ, lấy dữ liệu vào, ra khỏi thư viện, hỏi đáp dữ liệu trong thư viện bản đồ, hiển thị các kết quả hỏi đáp đó.
  Dòng 27: Dòng 26:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=librarian librarian] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=librarian librarian] : National Weather Service
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  06:20, ngày 24 tháng 5 năm 2008

  /lai'breəriən//

  Thông dụng

  Danh từ

  Người quản lý thư viện, quản thủ thư viện

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  LIBRARIAN

  Giải thích VN: Là một tập hợp các công cụ phần mềm để quản lý và truy cập các bộ dữ liệu địa lý lớn trong thư viện bản đồ. Các lệnh LIBRARIAN bao gồm tạo và định nghĩa một thư viện bản đồ, lấy dữ liệu vào, ra khỏi thư viện, hỏi đáp dữ liệu trong thư viện bản đồ, hiển thị các kết quả hỏi đáp đó.

  Oxford

  N.

  A person in charge of, or an assistant in, a library.
  Librarianship n. [L librarius: see LIBRARY]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X