• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  ===<font color=red>/'leibiou'mænt'si/</font>===
  +
  ===<font color=red>/,leibiou'mæntsi/</font>===
  == Y học==
  == Y học==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====đọc nhẩm, đọc lẩm nhẩm bằng môi=====
  =====đọc nhẩm, đọc lẩm nhẩm bằng môi=====

  06:16, ngày 3 tháng 6 năm 2008

  /,leibiou'mæntsi/

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  đọc nhẩm, đọc lẩm nhẩm bằng môi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X