• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/* /'''<font color="red">ˈleɪbər</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">ˈleɪbər</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">'leib&#601;</font>'''/
   +
  > =====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  14:18, ngày 30 tháng 5 năm 2008

  =====/'leibə/ > =====


  Thông dụng

  Xem labour

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nhân công
  casual labor
  nhân công không cố định
  casual labor
  nhân công theo mùa
  hired labor
  nhân công thuê
  lao động
  calculation of labor input rate
  sự tính toán định mức lao động
  direct labor
  lao động trực tiếp
  division of labor
  sự phân công lao động
  hired labor
  lao động thuê
  hiring of labor
  sự thuê sức lao động
  indirect labor
  lao động gián tiếp
  labor capacity
  năng suất lao động
  labor cost
  chi phí lao động
  labor input
  khối lượng lao động
  labor market
  thị trường lao động
  labor specialization
  sự chuyên môn hóa lao động
  labor turnover
  sự luân chuyển lao động
  labor turnover
  sự lưu chuyển lao động
  labor-consuming
  tốn lao động
  native labor
  lao động bản xứ
  native labor
  lao động tại chỗ
  productive labor
  lao động sản xuất
  scientific management of labor
  cơ quan (tổ chức) khoa học lao động
  statute labor
  lao động nghĩa vụ
  underground labor
  lao động dưới mặt đất

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  nhân công
  indirect labor
  nhân công gián tiếp
  labor cost
  chi phí nhân công

  Nguồn khác

  • labor : Corporateinformation

  Oxford

  Etc.US & Austral. var. of LABOUR etc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X