• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Chậm, muộn, trễ===== ::to be late for school ::đi học trễ ::to be ...)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  /leit/
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  03:25, ngày 27 tháng 11 năm 2007

  /leit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chậm, muộn, trễ
  to be late for school
  đi học trễ
  to be late for work
  đi làm muộn
  late repentance
  sự hối hận muộn mằn
  the late twentieth century
  cuối thế kỷ hai mươi
  Đã chết, quá cố
  their late mother
  người mẹ quá cố của họ
  Cựu, nguyên
  the late chairman of the Board of Management attended the meeting
  cựu chủ tịch hội đồng quản trị cũng đến dự cuộc họp
  at the latest
  chậm nhất là..., trễ nhất là....., muộn nhất là.....
  I have to finish this homework at midnight at the latest
  tôi phải làm xong bài tập này chậm nhất là vào lúc nửa đêm
  to have a late night
  đi ngủ trễ, ngủ muộn
  It's never too late to mend
  Phục thiện bản thân mình thì không lúc nào gọi là muộn cả

  Phó từ

  Muộn, trễ, chậm
  to rise up late
  dậy trễ, dậy muộn
  to arrive late
  đến muộn, đến trễ
  late in the night
  vào lúc đêm khuya
  late in 1995
  cuối năm 1995
  better late than never
  muộn còn hơn không đến, có còn hơn không
  late in the day
  quá trễ, quá muộn
  it is late in the day to say that you want to care for your mother, because she has been dead
  bây giờ nói anh muốn lo cho mẹ thì đã quá muộn, vì mẹ đã mất rồi
  soon or late, sooner or later
  trước sau gì cũng..., sớm muộn gì cũng.....

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  chậm, cuối, sau

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chậm
  late admission
  nạp khí chậm
  late binding
  sự liên kết chậm
  late cutoff
  đóng chậm
  cuối
  sau

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Tardy, delayed, overdue, behindhand, dilatory,unpunctual; belated, US past due: He was even late for his ownwedding. Better late than never. Your mortgage payment is lateagain. 2 recent, last, new, fresh, current, up to date: Haveyou got a copy of a late edition of today's newspaper?
  Deceased, departed, dead; former, past, ex-, recent, previous,preceding, old (See also 5., below.): Here is a song by thelate, great Bing Crosby. He has a meeting with Lord Pamby, latechairman of United Oxidation. 4 of late. See 5., below.
  Adv.
  Recently, lately, previously, formerly, once,heretofore, in recent or former time(s), of late, latterly (Seealso 3., above.): They are dining tonight with Sir Keith, lateof Scotland Yard.
  Till or at an advanced hour or time: I wasup late last night. She married late.
  Tardily, unpunctually,belatedly: We arrived too late for the first act.
  Recently,lately: As late as a week ago they were still holding the jobopen for her.

  Oxford

  Adj. & adv.

  Adj.
  After the due or usual time; occurring ordone after the proper time (late for dinner; a late milkdelivery).
  A far on in the day or night or in a specifiedtime or period. b far on in development.
  Flowering orripening towards the end of the season (late strawberries).
  (prec. by the or my, his, etc.) no longer alive or having thespecified status (my late husband; the late president).
  Ofrecent date (the late storms).
  Adv.
  After the due or usualtime (arrived late).
  Far on in time (this happened later on).3 at or till a late hour.
  At a late stage of development.
  Formerly but not now (late of the Scillies).
  Lateness n. [OE l‘t(adj.), late (adv.) f. Gmc]

  Tham khảo chung

  • late : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X