• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự ngấm ngầm, sự âm ỷ, sự tiềm tàng===== == Từ điển Vật lý== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====trạng thái ...)
  n (độ chờ)
  Dòng 22: Dòng 22:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====độ chờ=====
  +
  =====độ chờ=====
   +
  =====độ trễ=====
  =====góc trễ=====
  =====góc trễ=====

  16:13, ngày 15 tháng 6 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngấm ngầm, sự âm ỷ, sự tiềm tàng

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  trạng thái ẩn

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  trạng thái ẩm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  độ chờ
  độ trễ
  góc trễ
  thời gian chờ
  latency period
  khoảng thời gian chờ

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X