• (Khác biệt giữa các bản)

  Alex102 (Thảo luận | đóng góp)
  (đóng góp từ Lead time; Reorder level; Units on hand; Units on order tại CĐ Kinhte)
  So với sau →

  17:28, ngày 13 tháng 5 năm 2008

  by this order: "tiến độ", "ngưỡng đặt lại hàng", "sản phẩm lưu kho/sẵn có", "sản phẩm theo yêu cầu/đặt trước' - Alex

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X