• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====chiều dài tối đa===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firs...)
  (nghĩa mới)
  Dòng 4: Dòng 4:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
   
  +
  =====chiều dài tối đa=====
  -
  =====chiều dài tối đa=====
  +
  == Giao thông & vận tải==
   +
  =====Chiều dài toàn phần (Khoảng cách từ điểm đầu mũi đến điểm cuối phía sau lái tàu)=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 12: Dòng 13:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=length%20over%20all length over all] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=length%20over%20all length over all] : National Weather Service
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=length%20over%20all length over all] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=length%20over%20all length over all] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Category: Giao thông & vận tải]]

  06:03, ngày 25 tháng 9 năm 2008

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chiều dài tối đa

  Giao thông & vận tải

  Chiều dài toàn phần (Khoảng cách từ điểm đầu mũi đến điểm cuối phía sau lái tàu)

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X