• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (09:48, ngày 15 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (bổ xung nghĩa)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
   +
  ==Kinh tế==
   +
   +
  =====thất vọng, không hài lòng=====
   +
   +
  =====sai hẹn=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  =====hạ xuống thấp=====
  =====hạ xuống thấp=====
   +
  [[Category:Kỹ thuật chung ]]
  [[Category:Kỹ thuật chung ]]
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  Hiện nay

  Kinh tế

  thất vọng, không hài lòng
  sai hẹn

  Kỹ thuật chung

  hạ xuống thấp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  benefit , satisfy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X