• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:27, ngày 23 tháng 1 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 7: Dòng 7:
  =====Kẻ nói dối, kẻ nói láo, kẻ nói điêu; kẻ hay nói dối, kẻ hay nói điêu=====
  =====Kẻ nói dối, kẻ nói láo, kẻ nói điêu; kẻ hay nói dối, kẻ hay nói điêu=====
  -
  ==Chuyên ngành==
   
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====Fabricator, prevaricator, perjurer, falsifier, teller oftales, false witness, Ananias, Baron von Mnchhausen, Colloqfibber: He''s a liar if he says he saw me that night - I was illin bed.=====
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====A person who tells a lie or lies, esp. habitually.=====
   
  -
  =====Liardice a game with poker dice in which the result of a throw maybe announced falsely. [OE leogere (as LIE(2), -AR(4))]=====
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
   
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  =====noun=====
  -
   
  +
  :[[cheat]] , [[con artist]] , [[deceiver]] , [[deluder]] , [[dissimulator]] , [[equivocator]] , [[fabler]] , [[fabricator]] , [[fabulist]] , [[false witness]] , [[falsifier]] , [[fibber]] , [[maligner]] , [[misleader]] , [[perjurer]] , [[phony]] , [[prevaricator]] , [[promoter]] , [[storyteller]] , [[trickster]] , [[exaggerator]] , [[pseudologue]]
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=liar liar] : National Weather Service
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=liar&submit=Search liar] : amsglossary
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=liar liar] : Corporateinformation
  +
  -
  *[http://foldoc.org/?query=liar liar] : Foldoc
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  Hiện nay

  /´laiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ nói dối, kẻ nói láo, kẻ nói điêu; kẻ hay nói dối, kẻ hay nói điêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X