• Revision as of 18:30, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /´laiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ nói dối, kẻ nói láo, kẻ nói điêu; kẻ hay nói dối, kẻ hay nói điêu

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Fabricator, prevaricator, perjurer, falsifier, teller oftales, false witness, Ananias, Baron von Mnchhausen, Colloqfibber: Hes a liar if he says he saw me that night - I was illin bed.

  Oxford

  N.
  A person who tells a lie or lies, esp. habitually.
  Liardice a game with poker dice in which the result of a throw maybe announced falsely. [OE leogere (as LIE(2), -AR(4))]

  Tham khảo chung

  • liar : National Weather Service
  • liar : amsglossary
  • liar : Corporateinformation
  • liar : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X