• (Khác biệt giữa các bản)
  (bổ xung)
  Hiện nay (09:48, ngày 30 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (bổ xung)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  =====hiệp định (mậu dịch) về giấy phép=====
  =====hiệp định (mậu dịch) về giấy phép=====
  -
  ===== hợp đồng được kí kết giữa người sở hữu bản quyền và người mua bản quyền, cho phép người mua bản quyền có thể sử dụng, làm hoặc bán bản sao của sản phẩm
  +
  =====hợp đồng được kí kết giữa người sở hữu bản quyền và người mua bản quyền, cho phép người mua bản quyền có thể sử dụng, làm hoặc bán bản sao của sản phẩm =====
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  Kinh tế

  hiệp định (mậu dịch) về giấy phép
  hợp đồng được kí kết giữa người sở hữu bản quyền và người mua bản quyền, cho phép người mua bản quyền có thể sử dụng, làm hoặc bán bản sao của sản phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X