• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp)
  (expand + example)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====say mê điều gì đó=====
  =====say mê điều gì đó=====
   +
  =====sành sỏi gì đó vì si mê=====
   +
  =====si mê gì đó đến như thể đó là mục đích sống=====
   +
  ::she lives and breathes fashion -- cô ta sống

  07:47, ngày 11 tháng 2 năm 2013

  say mê điều gì đó
  sành sỏi gì đó vì si mê
  si mê gì đó đến như thể đó là mục đích sống
  she lives and breathes fashion -- cô ta sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X