• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:50, ngày 11 tháng 2 năm 2013) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  =====si mê gì đó đến như thể đó là mục đích sống=====
  =====si mê gì đó đến như thể đó là mục đích sống=====
  =====She lives and breathes fashion. Tùy context:=====
  =====She lives and breathes fashion. Tùy context:=====
  -
  ::không gì về thời trang mà cô ta không biết
  +
  ::Không gì về thời trang mà cô ta không biết
  -
  ::ta sống cho thời trang
  +
  ::ta sống cho thời trang
  -
  ::thời trang là lẽ sống của cô ta
  +
  ::Thời trang là lẽ sống của cô ta

  Hiện nay

  say mê điều gì đó
  sành sỏi gì đó vì si mê
  si mê gì đó đến như thể đó là mục đích sống
  She lives and breathes fashion. Tùy context:
  Không gì về thời trang mà cô ta không biết
  Cô ta sống cho thời trang
  Thời trang là lẽ sống của cô ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X