• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Locomotor tại CĐ Kinhteđóng góp từ Locomotor tại CĐ Kythuat)
  Hiện nay (01:14, ngày 21 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  (2 intermediate revisions not shown.)
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  ====/<font color="red">,loukə'moutə </font>/====
  ====/<font color="red">,loukə'moutə </font>/====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====Người vận động; vật di động=====
  =====Người vận động; vật di động=====
  -
   
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  == Hóa học & vật liệu==
  +
  {|align="right"
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Hóa học & vật liệu===
  =====vật di động=====
  =====vật di động=====
  -
   
  +
  === Y học===
  -
  == Y học==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====vận động, di động=====
  =====vận động, di động=====
  -
   
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====vận động=====
  =====vận động=====
  ::[[locomotor]] [[ataxia]]
  ::[[locomotor]] [[ataxia]]
  ::mất điều hòa vận động
  ::mất điều hòa vận động
  -
  == Oxford==
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]][[Thể_loại:Y học]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
  ===Adj.===
  +
  -
   
  +
  -
  =====Of or relating to locomotion. [LOCOMOTION + MOTOR]=====
  +
  -
   
  +
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Y học]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  +

  Hiện nay

  /,loukə'moutə /

  Thông dụng

  Danh từ

  Người vận động; vật di động

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vật di động

  Y học

  vận động, di động

  Kỹ thuật chung

  vận động
  locomotor ataxia
  mất điều hòa vận động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X