• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ, số nhiều .lice=== =====Rận; chấy===== =====Kẻ đáng khinh ( số nhiều là louses)===== ===Động từ=== ::to louse [...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">laus</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  18:07, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /laus/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .lice

  Rận; chấy
  Kẻ đáng khinh ( số nhiều là louses)

  Động từ

  to louse sth up
  làm hư hỏng

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  chấy, rận

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rệp

  Oxford

  N. & v.

  N.
  (pl. lice) a a parasitic insect, Pediculushumanus, infesting the human hair and skin and transmittingvarious diseases. b any insect of the order Anoplura orMallophaga parasitic on mammals, birds, fish, or plants.
  Sl.(pl. louses) a contemptible or unpleasant person.
  V.tr.remove lice from.
  Louse up sl. make a mess of. [OE lus, pl.lys]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X