• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ, cấp .so sánh của .low=== =====Thấp hơn, ở dưới, bậc thấp===== ::the lower lip ::m...)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'louə</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  08:40, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /'louə/

  Thông dụng

  Tính từ, cấp .so sánh của .low

  Thấp hơn, ở dưới, bậc thấp
  the lower lip
  môi dưới
  the lower animals
  động vật bậc thấp
  the lower school
  trường tiểu học

  Ngoại động từ

  Hạ thấp, hạ xuống, kéo xuống
  to lower a flag
  kéo cờ xuống
  to lower one's voice
  hạ giọng
  Giảm, hạ (giá cả)
  to lower prices
  hạ giá
  Làm yếu đi, làm giảm đi
  poor diet lowers resistance to illness
  chế độ ăn uống kém làm giảm sức đề kháng đối với bệnh tật
  Làm xấu đi, làm thành hèn hạ, làm giảm giá trị
  to lower oneself
  tự mình làm mất phẩm giá, tự mình làm cho hèn hạ; tự hạ mình
  to lower one's sights
  bớt ham muốn, bớt tham vọng

  Nội động từ

  Cau mày; có vẻ đe doạ
  Tối sầm (trời, mây)

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  hạ thấp xuống
  thấp
  lower pressure turbine
  tuabin cột nước thấp
  lower the boom
  cần trục hạ thấp

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  thả xuống (buồm)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  dưới hạ xuống

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đặt xuống
  dưới
  channel using lower sideband
  kênh sử dụng dải biên dưới
  GLB (greatestlower bound)
  giới hạn dưới lớn nhất
  greatest lower bound
  cận dưới lớn nhất
  greatest lower bound (GLB)
  giới hạn dưới lớn nhất
  left hand lower derivate
  đạo hàm trái dưới
  left hand lower derivate
  đạo số trái dưới
  lower bainite
  bainit dưới
  lower bainite
  thể trung gian dưới
  lower band
  dải dưới
  lower basic group
  nhóm cơ bản dưới
  lower beam
  dầm ở phía dưới
  lower bearing
  gối đỡ dưới
  lower bend
  khuỷu dưới
  lower bend
  nếp uốn dưới
  lower boom
  cánh dưới
  lower boom
  đai dưới
  lower bound
  cận dưới
  lower bound
  giới hạn dưới
  lower bound
  ranh dưới
  lower bound of a set
  cận dưới của một tập hợp
  lower boundary
  biên dưới
  lower box
  nửa khuôn dưới (đúc)
  lower case
  két dưới
  lower centre casting
  cối chuyển dưới bằng thép đúc
  lower chord
  biên dưới
  lower chord
  biên dưới của giàn
  lower chord
  cành dưới (giàn)
  lower chord
  mạ dưới
  lower chord
  thanh biên dưới của dàn
  lower chord lattice
  lưới đai dưới
  lower class
  lớp dưới
  lower control limit
  giới hạn kiểm tra dưới
  lower course
  dòng chảy dưới
  lower cretaceous system
  hệ kreta dưới
  lower critical velocity
  vận tốc tới hạn dưới
  lower dead center
  điểm chết dưới
  lower dead centre (LDC)
  điểm chết dưới
  lower deck
  boong dưới
  lower density
  mật độ dưới
  lower die
  khuôn dưới
  lower explosive limit
  giới hạn nổ dưới
  lower extreme point
  điểm nút dưới
  lower flange of girder
  biên dưới rầm
  lower flange of girder
  cánh dưới của dầm
  lower flange of girder
  bản cánh dưới rầm
  lower floor
  tầng dưới
  lower floor construction
  kết cấu sàn tầng dưới
  lower framing element
  hệ giằng dưới
  lower half
  nửa mặt phẳng dưới
  lower half-power frequency
  tần số nửa công suất dưới
  lower integral
  tích phân dưới
  lower laterals
  hệ giằng dưới (giàn)
  Lower Layer Compatibility (LIC)
  tính tương thích lớp dưới
  Lower Layer Information (LLI)
  thông tin lớp dưới
  Lower Layer Protocol (LLP)
  giao thức lớp dưới
  Lower Layers (LL)
  các lớp phía dưới
  Lower Layers Asynchronous Transfer Modem Interface (LLATMI)
  Giao diện ATM lớp dưới
  lower letter row
  hàng chữ cái phím dưới
  lower limb
  cánh dưới
  lower limit
  cận dưới (của tích phân)
  lower limit
  giới hạn dưới
  lower limiting deviation
  độ lệch giới hạn dưới
  lower nappe profile
  mặt dưới của lớp nước tràn
  lower part
  phần dưới
  lower part of a structure
  phần dưới của kết cấu
  lower pivot bearing
  cối chuyển dưới bằng thép đúc
  lower print line
  dòng in phía dưới
  lower quartile
  điểm tứ phân vị dưới
  lower radical
  căn dưới
  lower rail of window framing
  đệm (dưới) bệ của sổ
  lower reach
  tầm với dưới
  lower reinforcement
  cốt thép ở phía dưới
  lower reinforcement layer
  lớp cốt thép bên dưới
  lower roll
  trục cán dưới
  lower sample
  mẫu tầng dưới
  lower sequence
  dãy dưới
  lower shaft
  trục dưới
  lower side bearing
  bàn trượt dưới
  lower sideband
  dải biên dưới
  Lower SideBand (LSB)
  biên tần dưới
  lower sideband (LSB)
  dải biên dưới
  lower sideband filter
  bộ lọc dải biên dưới
  lower surface
  bề mặt dưới (máy bay)
  lower surface
  mặt dưới
  lower tank
  thùng dưới
  lower temperature limit
  giới hạn nhiệt độ dưới
  lower turbine top plate
  chóp dưới của tuabin
  lower valve
  van điều chỉnh dưới
  lower wall
  vách dưới (của đứt gãy)
  lower window edge
  lề cửa sổ phía dưới
  lower window edge
  giới hạn dưới của cửa sổ
  lower window edge
  mép cửa sổ phía dưới
  lower yield limit
  giới hạn chảy dưới
  lower yield point
  giới hạn chảy dưới
  lower yield point
  giới hạn rão dưới
  lower-chord panel joints
  mắt giàn ở biên dưới
  lower-jaw
  hàm gập dưới
  lower-jaw
  hàm ngập dưới
  lower-lying
  mức dưới
  lower-roll
  ống dưới
  lower-yield point
  điểm chảy dưới
  LSB (lowersideband)
  dải biên dưới
  most lower bound of a set
  cận dưới đúng của một tập hợp
  stepped lower limiting value
  giá trị giới hạn dưới tăng dần
  làm giảm
  làm sụt
  làm thấp xuống
  lún
  giảm
  hạ xuống
  lower the boats
  hạ xuồng (trường hợp khẩn cấp)
  hạ
  hạ thấp
  lower a bridge
  hạ thấp một chiếc cầu
  lower the boom
  cần trục hạ thấp

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chất đống thấp
  giảm thấp (giá cả)
  hạ
  sụt
  thấp hơn
  lower earnings limit
  giới hạn thu nhập thấp hơn
  lower price
  giá thấp hơn
  lower rate
  suất thuế thấp hơn

  Nguồn khác

  • lower : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Drop, reduce, decrease, mark down, discount, lessen,diminish, downgrade, cut, slash: Prices on all goods have beenlowered.
  Let or move or bring or put down, drop: Thedrawbridge was lowered and the knights rode across. They loweredthe coffin into the grave. 3 cut or lop off, cut or take down,reduce, diminish, crop, trim: We lowered the hedge by a foot.4 abase, debase, degrade, discredit, shame, disgrace, demean,belittle, humble, humiliate; stoop, deign, condescend: Iwouldnt lower myself to so much as speak to him.
  Turn down,quieten, moderate, modulate, soften, tone down: He lowered hisvoice to a whisper.
  Adj.
  Further or farther down: My mother has a flat on alower floor of the building.
  Earlier: These primitiveamphibians are from the Lower Carboniferous.
  Lower case.small, minuscule: Use capitals for the first letters and lowercase for the rest in these names.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X