• (Khác biệt giữa các bản)
  (trắng)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'lu:nə</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  08:41, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /'lu:nə/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) mặt trăng
  lunar month
  tháng âm lịch
  lunar New Year
  tết âm lịch
  Mờ nhạt, không sáng lắm
  Hình lưỡi liềm
  lunar bone
  xương hình lưỡi liềm
  (hoá học) (thuộc) bạc; chứa chất bạc
  lunar politics
  những vấn đề viễn vông không thực tế

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  thuộc bạc
  thuộc mặt trăng

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  mặt trăng
  lunar corona
  tán mặt trăng
  lunar landing
  đổ bộ xuống mặt trăng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  trắng
  LEM (lunarexcursion module)
  môđun thám hiểm mặt trăng
  LLV (lunarlogistics vehicle)
  phương tiện hậu cần mặt trăng
  LM (lunarmodule)
  môđun mặt trăng (tàu vũ trụ)
  lunar artificial satellite
  vệ tinh nhân tạo mặt trăng
  lunar corona
  tán mặt trăng
  lunar day
  ngày mặt trăng
  lunar exploration module
  môđun thám hiểm mặt trăng
  lunar halo
  quầng mặt trăng
  lunar landing
  đổ bộ xuống mặt trăng
  lunar logistics vehicle (LLV)
  phương tiện hậu cần mặt trăng
  lunar module
  môđun mặt trăng
  LUnar Night time Survival Study (LUNISS)
  nghiên cứu khảo sát ban đêm của mặt trăng
  lunar orbit
  quỹ đạo mặt trăng
  lunar propagation
  sự lan truyền mặt trăng
  lunar satellite
  vệ tinh mặt trăng
  lunar spring-board effect
  hiệu ứng ván nhún mặt trăng
  lunar surface
  bề mặt mặt Trăng
  lunar tidal wave
  sóng triều (theo tuần trăng)
  lunar tide
  triều (lên theo) trăng
  lunar tides
  triều Mặt trăng
  lunar year
  năm mặt trăng

  Oxford

  Adj.

  Of, relating to, or determined by the moon.
  Concernedwith travel to the moon and related research.
  (of light,glory, etc.) pale, feeble.
  Crescent-shaped, lunate.
  Of orcontaining silver (from alchemists' use of luna (= moon) for'silver').
  (in general use) a period of four weeks. lunar nodesthe points at which the moon's orbit cuts the ecliptic. lunarobservation the finding of longitude by lunar distance. lunarorbit 1 the orbit of the moon round the earth.
  An orbit roundthe moon. lunar year a period of 12 lunar months. [L lunarisf. luna moon]

  Tham khảo chung

  • lunar : National Weather Service
  • lunar : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X