• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====nhớt vừa===== == Tham khảo chung == *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=M.M.oil M.M....)
  (đóng góp từ M.M.oil tại CĐ Kinhteđóng góp từ M.M.oil tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'em.em.ɔil</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====nhớt vừa=====
  +
  =====nhớt vừa=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=M.M.oil M.M.oil] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=M.M.oil M.M.oil] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  18:32, ngày 24 tháng 5 năm 2008

  /'em.em.ɔil/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nhớt vừa

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X