• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Điện tử & viễn thông== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa MOS===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Điện tử & viễn thông==
  == Điện tử & viễn thông==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa MOS=====
  +
  =====cửa MOS=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=MOS%20gate MOS gate] : National Weather Service
  +
  [[Category:Điện tử & viễn thông]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=MOS%20gate&x=0&y=0 MOS gate] : semiconductorglossary
  +
  -
  [[Category:Điện tử & viễn thông]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:35, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa MOS

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X