• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  Hiện nay (20:20, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===== Viết tắt của Mêgapascal =====
  ===== Viết tắt của Mêgapascal =====
  ===== Là đơn vị đo áp suất =====
  ===== Là đơn vị đo áp suất =====
  -
  ===Tham khảo===
   
  -
  *[http://vi.wikipedia.org/wiki/Pascal_(%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B) Wikipedia]
   

  Hiện nay

  Kỹ thuật chung

  Viết tắt của Mêgapascal
  Là đơn vị đo áp suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X