• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ MS tại CĐ Kinhteđóng góp từ MS tại CĐ Kythuat)
  (đóng góp từ MS tại CĐ Kinhteđóng góp từ MS tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'emes</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'mistris/'emes</font>'''/=====

  22:30, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /'mistris/'emes/

  Thông dụng

  Danh hiệu chỉ một phụ nữ hoặc có chồng hoặc chưa chồng
  Ms Mary
  Bà Mary
  Bản thảo ( manuscript)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  hãng Microsoft

  Giải thích VN: Viết tắt của Microsoft.

  Nguồn khác

  • ms : semiconductorglossary
  • ms : Foldoc

  Oxford

  N.

  The title of a woman without a higher title, used regardlessof marital status. [combination of MRS, MISS(2)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X