• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Rùng rợn, khủng khiếp, kinh khủng; ma quỷ===== ::macabre dance ::điệu nhảy của tử thần; trò ma quỷ =...)
  (Thông dụng)
  Dòng 11: Dòng 11:
  =====Rùng rợn, khủng khiếp, kinh khủng; ma quỷ=====
  =====Rùng rợn, khủng khiếp, kinh khủng; ma quỷ=====
  -
  ::[[macabre]] [[dance]]
  +
  ::[[mə'kɑ:br]] [[dance]]
  ::điệu nhảy của tử thần; trò ma quỷ
  ::điệu nhảy của tử thần; trò ma quỷ
   +
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==

  04:51, ngày 24 tháng 5 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rùng rợn, khủng khiếp, kinh khủng; ma quỷ
  mə'kɑ:br dance
  điệu nhảy của tử thần; trò ma quỷ


  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Grim, ghastly, grisly, gory, gruesome, grotesque,ghoulish, fiendish, dread, eerie, fearsome, frightful,frightening, terrifying, terrible, dreadful, dire, morbid;deathly, deadly, deathlike, ghostly, cadaverous: He told amacabre story of how they survived by resorting to cannibalism.The crypt had a macabre eeriness about it.

  Oxford

  Adj.

  Grim, gruesome. [ME f. OF macabr‚ perh. f. Macab‚ aMaccabee, with ref. to a miracle play showing the slaughter ofthe Maccabees]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X