• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kinhteđóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kythuat)
  (đóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kinhteđóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'mægnitou'strikʃn</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'mægni:tou'strikʃn</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  10:22, ngày 10 tháng 6 năm 2008

  /'mægni:tou'strikʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiện tượng từ giảo

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự từ giảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X