• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Ô tô== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bạc ổ trục chính===== =====ống lót ổ trục chính===== == Tham khảo chung == *[http://www.eurochlor.org/searc...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Ô tô==
  == Ô tô==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bạc ổ trục chính=====
  +
  =====bạc ổ trục chính=====
  -
  =====ống lót ổ trục chính=====
  +
  =====ống lót ổ trục chính=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=main-bearing%20bushing main-bearing bushing] : Chlorine Online
  +
  [[Category:Ô tô]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Ô tô]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:05, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  bạc ổ trục chính
  ống lót ổ trục chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X