• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====thước lá===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====thước cuộn bằng dây=...)
  Hiện nay (04:17, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====thước lá=====
  -
  =====thước lá=====
  +
  -
   
  +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====thước cuộn bằng dây=====
  -
  =====thước cuộn bằng dây=====
  +
  -
   
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====băng đo=====
  -
  =====băng đo=====
  +
  =====thước dây=====
  -
   
  +
  -
  =====thước dây=====
  +
  -
   
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====thước mét dây=====
  -
   
  +
  -
  =====thước mét dây=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=measuring%20tape measuring tape] : National Weather Service
  +

  Hiện nay

  Cơ khí & công trình

  thước lá

  Xây dựng

  thước cuộn bằng dây

  Kỹ thuật chung

  băng đo
  thước dây

  Kinh tế

  thước mét dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X