• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (10:19, ngày 25 tháng 5 năm 2012) (Sửa) (undo)
  n (Sửa Plugin)
   
  (280 intermediate revisions not shown.)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
   
  -
  {{Phiên âm}}
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  * navigation
  * navigation
  -
  ** http://tratu.baamboo.com/mediawiki|mainpage
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Cai_dat_plugin&dict=en_vn&action=view#redirect| <b><font color="red">Plugin Tratu cho Firefox 10.0</font></b>
  -
  ** portal-url|portal
  +
  **http://tratu.soha.vn/forum/|<b><font color="#4488FF">Forum Soha Tra Từ</font></b>
  -
  ** currentevents-url|currentevents
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Special:Recentchanges| Các thay đổi gần đây
  -
  ** recentchanges-url|recentchanges
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Đặc_biệt:Wantedpages&dict=en_vn| Từ cần giải nghĩa
  -
  ** randompage-url|randompage
  +
  **http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/CongDong:BBTT| Thông báo cộng đồng
  -
  ** helppage|help
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Special:Specialpages| Trang đặc biệt
   +
  **http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Trogiup:Vòng_quanh_Soha_Tra_Từ| Trợ giúp
   +
  **http://tratuvn.blogspot.com/|<b><font color="#FF6633"> Tratu Blog</font></b>

  Hiện nay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X