• (Khác biệt giữa các bản)
  (s)
  Hiện nay (10:19, ngày 25 tháng 5 năm 2012) (Sửa) (undo)
  n (Sửa Plugin)
   
  (122 intermediate revisions not shown.)
  Dòng 1: Dòng 1:
  * navigation
  * navigation
  -
  **http://tratu.baamboo.com/dict/en_vn/Special:G_translate| Hỗ trợ dịch văn bản
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Cai_dat_plugin&dict=en_vn&action=view#redirect| <b><font color="red">Plugin Tratu cho Firefox 10.0</font></b>
  -
  **http://tratu.baamboo.com/dict/en_vn/Trogiup:Tra_cuu_nhanh_tren_moi_trinh_duyet_voi_tratuBookmarklet|<b>Bookmarklet mới!</b>
  +
  **http://tratu.soha.vn/forum/|<b><font color="#4488FF">Forum Soha Tra Từ</font></b>
  -
  **http://tratu.baamboo.com/dict/en_vn/thongbaocongdong:Chuong_trinh_tu_thien_ngay_17/5| <b>Lịch trình từ thiện ngày 17/5</b>
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Special:Recentchanges| Các thay đổi gần đây
  -
  **http://www.tratu.baamboo.com/dict/en_vn/thongbaocongdong:Ke_hoach_tu_thien_thang_5/2009|<b>Kế hoạch từ thiện tháng 5</b>
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Đặc_biệt:Wantedpages&dict=en_vn| Từ cần giải nghĩa
  -
  **http://www.tratu.baamboo.com/dict/en_vn/CongDong:BBTT|Trang cộng đồng
  +
  **http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/CongDong:BBTT| Thông báo cộng đồng
  -
  **http://tratu.baamboo.com/dict/en_vn/thongbaocongdong:Huong_dan_Q%26A|Hướng dẫn Q&A
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Special:Specialpages| Trang đặc biệt
  -
  **http://tratu.baamboo.com/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t%3APrefixindex&from=&namespace=111|Bản tin Baamboo Tra Từ
  +
  **http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Trogiup:Vòng_quanh_Soha_Tra_Từ| Trợ giúp
  -
  **http://tratu.baamboo.com/index.php?title=Cai_dat_plugin&dict=en_vn&action=view| <b>Plugin v.0.9.5:</b> +Dịch văn bản
  +
  **http://tratuvn.blogspot.com/|<b><font color="#FF6633"> Tratu Blog</font></b>
  -
  **http://www.tratu.baamboo.com/dict/en_vn/CongDong:BBTT|Trang cộng đồng
  +
  -
  **http://tratu.baamboo.com/dict/en_vn/duancongdong:BBTT| Dự án của cộng đồng
  +
  -
  **http://tratu.baamboo.com/dict/en_vn/thongbaocongdong:Cùng_xây_dựng_Baamboo_Tra_Từ_phiên_bản_2| Báo lỗi BBTT!
  +
  -
  **http://360.yahoo.com/profile-iEat._gzeqd3IZylNcwP_GGt.DLZ|Blog cộng đồng BBTT
  +
  -
  **http://tratu.baamboo.com/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Whatlinkshere&target=Ti%C3%AAu_b%E1%BA%A3n:Nh%E1%BB%9D_gi%E1%BA%A3i_ngh%C4%A9a|Danh sách từ nhờ giải nghĩa
  +
  -
  **http://tratu.baamboo.com/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Whatlinkshere&target=Ti%C3%AAu_b%E1%BA%A3n:Th%C3%AAm_%E1%BA%A3nh| Danh sách từ nhờ thêm ảnh
  +
  -
  **http://tratu.baamboo.com/dict/en_vn/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Specialpages| Trang đặc biệt
  +
  -
  **http://tratu.baamboo.com/dict/en_vn/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Recentchanges| Thay đổi gần đây
  +
  -
  **http://tratu.baamboo.com/dict/en_vn/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Upload| Upload ảnh
  +
  -
  ** http://tratu.baamboo.com/dict/en_vn/Baamboo_Tratu_A-V:Trợ_giúp | Trợ giúp
  +

  Hiện nay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X