• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 8: Dòng 8:
  * navigation
  * navigation
  -
  ** './home.html'|mainpage
  +
  ** mainpage|/home.html
  ** portal-url|portal
  ** portal-url|portal
  ** currentevents-url|currentevents
  ** currentevents-url|currentevents

  06:56, ngày 17 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/
  • navigation
   • mainpage|/home.html
   • portal-url|portal
   • currentevents-url|currentevents
   • recentchanges-url|recentchanges
   • randompage-url|randompage
   • helppage|help

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X