• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 10: Dòng 10:
  ** http://tratu.baamboo.com/mediawiki|mainpage
  ** http://tratu.baamboo.com/mediawiki|mainpage
  ** portal-url|portal
  ** portal-url|portal
  -
  ** pagecategories|categories
  +
  ** pagecategories-url|categories
  ** currentevents-url|currentevents
  ** currentevents-url|currentevents
  ** recentchanges-url|recentchanges
  ** recentchanges-url|recentchanges
  ** randompage-url|randompage
  ** randompage-url|randompage
  ** helppage|help
  ** helppage|help

  03:30, ngày 19 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X