• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Điện tử & viễn thông== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====băng sóng trung===== =====dải sóng trung===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/sear...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Điện tử & viễn thông==
  == Điện tử & viễn thông==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====băng sóng trung=====
  +
  =====băng sóng trung=====
  -
   
  +
  -
  =====dải sóng trung=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=medium-wave%20band medium-wave band] : National Weather Service
  +
  =====dải sóng trung=====

  07:21, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  băng sóng trung
  dải sóng trung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X