• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Nơi những người đi săn tụ họp với nhau===== =====Cuộc thi đấu===== ::an [[athletic...)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  /mi:t/
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  03:41, ngày 27 tháng 11 năm 2007

  /mi:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nơi những người đi săn tụ họp với nhau
  Cuộc thi đấu
  an athletics meet
  cuộc thi điền kinh

  Tính từ

  Phù hợp; thích đáng

  Ngoại động từ; động tính từ quá khứ là .met

  Gặp, gặp gỡ
  to meet someone in the street
  gặp ai ở ngoài phố
  to meet somebody half-way
  gặp ai giữa đường; (nghĩa bóng) thoả hiệp với ai
  Đi đón
  to meet someone at the station
  đi đón ai ở ga
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xin giới thiệu, làm quen (với người nào)
  meet Mr John Brown
  xin giới thiệu ông Giôn-Brao
  Gặp, vấp phải, đương đầu
  to meet danger
  gặp nguy hiểm
  to meet difficulties
  vấp phải khó khăn
  Đáp ứng, thoả mãn, làm vừa lòng
  to meet a demand
  thoả mãn một yêu cầu
  to meet the case
  được thoả mãn; được đáp ứng
  Nhận, tiếp nhận; chịu đựng, cam chịu
  he met his reward
  anh ấy nhận phần thưởng
  to meet one's end (death)
  chết, nhận lấy cái chết
  Thanh toán (hoá đơn...)
  to meet the transport charges
  thanh toán tiền công vận chuyển

  Nội động từ

  Gặp nhau
  when shall we meet again?
  khi nào chúng ta lại gặp nhau?
  Gặp gỡ, tụ họp, họp
  the Committee will meet tomorrow
  ngày mai uỷ ban sẽ họp
  Gặp nhau, nối nhau, tiếp vào nhau, gắn vào nhau
  to meet with something
  gặp phải, vấp phải (khó khăn...)
  to meet with someone
  tình cờ gặp ai
  to meet the ear
  được nghe thấy
  to meet the eye
  được trông thấy
  to meet someone's eye
  nhìn vào mắt ai
  to make both ends meet
  thu vén tằn tiện để cuối tháng khỏi thiếu tiền
  to meet one's Maker
  chầu trời; chết
  to meet one's Waterloo
  thất bại ê chề

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  ứng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hợp
  đáp ứng
  điểm giao cắt
  gặp
  giao
  meet homomorphism
  đồng cấu giao
  giao nhau
  phù hợp

  Nguồn khác

  • meet : Search MathWorld

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đáp ứng (nhu cầu)
  thỏa mãn
  meet demand
  thỏa mãn yêu cầu
  meet demand (to...)
  thỏa mãn yêu cầu
  meet the demand
  thỏa mãn nhu cầu
  meet the demand (to...)
  thỏa mãn nhu cầu
  meet the market demand
  thỏa mãn thị trường
  meet the requirements of customers
  thỏa mãn đòi hỏi của khách hàng
  trả đúng hạn
  ứng phó (các món chi tiêu)

  Nguồn khác

  • meet : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Encounter, come across, chance on or upon, happen on orupon, stumble on or into, see, Colloq run across or into, bumpinto: Guess who I met in the park this morning!
  Often, meetwith. rendezvous (with), get together (with); convene, assemble,gather, collect, forgather or foregather, congregate: I metwith the mysterious stranger as arranged. The board meets at9.00 am. 3 make the acquaintance of, be introduced to, firstencounter, come across, find: Where did you meet your wife?
  Link up, join, come together, unite, adjoin, abut, touch,intersect: The horizon is where the sky meets earth.
  Answer,deal with, handle, satisfy, fulfil, take care of, dispose of,heed, observe, carry out; gratify, pay, settle, defray,liquidate: Will these precautions meet the requirements of theDepartment of the Environment? The police advised the parentsnot to meet the kidnapper's demands. 6 meet with. encounter, bemet by, experience; undergo, endure, suffer, have, go through:All our efforts met with little or no response. Gary met with anaccident yesterday.
  N.
  Competition, contest, meeting, match, tourney,tournament; muster, rally: The track meet was won by our team.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X