• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Mêlamin===== ==Từ điển Oxford== ===N.=== =====A white crystalline compound that can be copolymerizedwith methanal to give therm...)
  n (thêm phiên âm)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/melə’mi:n/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  10:50, ngày 10 tháng 9 năm 2008

  /melə’mi:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mêlamin

  Oxford

  N.

  A white crystalline compound that can be copolymerizedwith methanal to give thermosetting resins.
  (in full melamineresin) a plastic made from melamine and used esp. for laminatedcoatings. [melam (arbitrary) + AMINE]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X