• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:21, ngày 2 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (thêm)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  =====Trạng thái tâm lý; tâm tính, khí tính=====
  +
  =====Trạng thái tâm lý; tâm tính, khí tính, tâm trạng=====
  ::[[criminal]] [[mentality]]
  ::[[criminal]] [[mentality]]
  ::tâm lý tội phạm
  ::tâm lý tội phạm

  Hiện nay

  /men´tæliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái tâm lý; tâm tính, khí tính, tâm trạng
  criminal mentality
  tâm lý tội phạm
  Trí lực

  Chuyên ngành

  Y học

  hoạt động tâm thần
  tâm tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X