• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====(thông tục) cô gái, thiếu nữ===== =====Sự không tin, sự trượt, sự không trúng đích...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 60: Dòng 60:
  =====Trượt, chệch, không trúng đích; thất bại=====
  =====Trượt, chệch, không trúng đích; thất bại=====
   +
  ===Hình thái từ===
   +
  * [[missed]] (V-ed)
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  02:28, ngày 22 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) cô gái, thiếu nữ
  Sự không tin, sự trượt, sự không trúng đích ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)); sự thất bại
  ten hits and one miss
  mười đòn trúng một đòn trượt
  Sự thiếu, sự vắng
  to feel the miss of someone
  cảm thấy vắng ai, cảm thấy nhớ ai
  a miss is as good as a mile
  trượt là trượt, đá trượt thì dù chỉ một ly cũng vần là trượt
  to give something a miss
  tránh cái gì, bỏ qua cái gì, mặc kệ cái gì

  Ngoại động từ

  Trượt, hỏng, trệch, không trúng (đích)
  to miss one's aim
  bắn trệch đích; không đạt mục đích
  Lỡ, nhỡ
  to miss the train
  lỡ chuyến xe lửa
  Bỏ lỡ, bỏ phí
  an opportunity not to be missed
  một cơ hội không nên bỏ lỡ
  Bỏ sót, bỏ quên
  without missing a word
  không bỏ sót một lời nào
  Không thấy, không trông thấy
  you cannot miss the house when going across the street
  khi đi ngang qua phố anh không thể không trông thấy căn nhà
  Thiếu, cảm thấy thiếu, thấy mất, nhớ
  to miss somebody very much
  nhớ ai lắm
  Không nghe, không thấy, không hiểu, không nắm được
  to miss a part of a speech
  không nghe một phần của bài nói
  Suýt
  to miss being run over
  suýt bị chẹt xe

  Nội động từ

  Trượt, chệch, không trúng đích; thất bại

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hụt
  không đúng

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Skip, forgo, absent oneself from, be absent from, fail tokeep; avoid, evade, escape, dodge, Colloq pass up: I missed mydentist's appointment. I missed school because my grandmotherwas ill. 2 long for, yearn for, pine for, feel nostalgia for, benostalgic for or about, want, need, wish for: I miss those longsummer evenings by the lake.
  Misunderstand, misinterpret,misconstrue, misapprehend, fail to understand or perceive,mistake: You have completely missed the point.
  Sometimes,miss out (on). pass up, omit, leave out, slip up (on), overlook,let slip (by), let pass, pass over, disregard, ignore: You canbe sure that Frobisher would never miss a free meal.
  N.
  Omission, oversight, slip, failure, mistake, error,blunder, Colloq slip-up: A miss is as good as a mile.

  Tham khảo chung

  • miss : National Weather Service
  • miss : amsglossary
  • miss : Search MathWorld
  • miss : Corporateinformation
  • miss : Chlorine Online
  • miss : bized

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X