• (Khác biệt giữa các bản)
  (...)
  Dòng 11: Dòng 11:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====tiền tệ=====
  +
  =====tiền tệ=====
  ::[[monetary]] [[market]]
  ::[[monetary]] [[market]]
  ::thị trường tiền tệ
  ::thị trường tiền tệ
  ::[[monetary]] [[system]]
  ::[[monetary]] [[system]]
  ::hệ tiền tệ
  ::hệ tiền tệ
   +
  ::[[monetary]] [[overhang]]
   +
  ::tiền treo
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====tài chính=====
  +
  =====tài chính=====
  ::[[monetary]] [[agreement]]
  ::[[monetary]] [[agreement]]
  ::hiệp định tài chính
  ::hiệp định tài chính
  Dòng 49: Dòng 51:
  =====Monetarily adv. [F mon‚taire or LL monetarius f. L (asMONEY)]=====
  =====Monetarily adv. [F mon‚taire or LL monetarius f. L (asMONEY)]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
   

  07:35, ngày 8 tháng 10 năm 2008

  /'mʌnitəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tiền tệ
  monetary unit
  đơn vị tiền tệ
  (thuộc) tiền tài

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tiền tệ
  monetary market
  thị trường tiền tệ
  monetary system
  hệ tiền tệ
  monetary overhang
  tiền treo

  Kinh tế

  tài chính
  monetary agreement
  hiệp định tài chính
  monetary authorities
  nhà đương cục tài chính
  monetary futures market
  về các công cụ tài chính
  monetary instrument
  phiếu khoán tài chính
  monetary stringency
  sự khó khăn về tài chính
  monetary survey
  điều tra tài chính
  thuộc tiền tệ
  Tham khảo
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Pecuniary, cash, money, fiscal, financial, capital;numismatic, Technical nummular, nummary: Monetary shortagesresult from the government's tightening its hold on the economyby raising interest rates.

  Oxford

  Adj.
  Of the currency in use.
  Of or consisting of money.
  Monetarily adv. [F mon‚taire or LL monetarius f. L (asMONEY)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X