• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa)
  (sửa nghĩa)
  Dòng 6: Dòng 6:
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  ::[[more]] [[dead]] [[than]] [[alive]]
  ::[[more]] [[dead]] [[than]] [[alive]]
  -
  ::gần chết, thừa sống thiếu chết; chết giấc, bất tỉnh nhân sự; sống giở chết dở
  +
  ::gần chết, thừa sống thiếu chết; chết giấc, bất tỉnh nhân sự, dở sống dở chết
  Xem thêm [[dead]]
  Xem thêm [[dead]]
  -
  [[Thể_loại:idioms]]
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  09:25, ngày 27 tháng 4 năm 2009

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  more dead than alive
  gần chết, thừa sống thiếu chết; chết giấc, bất tỉnh nhân sự, dở sống dở chết

  Xem thêm dead

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X