• (Khác biệt giữa các bản)
  n (từ loại)
  (phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  -
  ''''''
   
  - 
  - 
  - 
  - 
  =====/''',məu.ti’vei.∫nəl'''/=====
  =====/''',məu.ti’vei.∫nəl'''/=====
  Dòng 30: Dòng 23:
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Chuyên ngành]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  11:04, ngày 11 tháng 9 năm 2008

  /,məu.ti’vei.∫nəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (Thường đứng trước danh từ)

  có sức thuyết phục

  a motivational speaker

  diễn giả, người thuyết giảng

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Oxford

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X