• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm giải thích)
  Hiện nay (04:14, ngày 14 tháng 10 năm 2009) (Sửa) (undo)
  (thêm giải thích)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====Liệu pháp chữa bệnh bằng ngải=====
  =====Liệu pháp chữa bệnh bằng ngải=====
  -
  =====Phép cứu bằng ngải (Đông Y: hình thức điều trị bằng cách cuộn lá cây ngải và đốt trên da thường được kết hợp với châm cứu)
  +
  =====Phép cứu bằng ngải (Đông Y: hình thức điều trị bằng cách cuộn lá cây ngải và đốt trên da thường được kết hợp với châm cứu)=====
  [[Thể_loại:Y học]]
  [[Thể_loại:Y học]]

  Hiện nay

  /mäksibəschən/

  Y học

  Danh từ

  Liệu pháp chữa bệnh bằng ngải
  Phép cứu bằng ngải (Đông Y: hình thức điều trị bằng cách cuộn lá cây ngải và đốt trên da thường được kết hợp với châm cứu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X