• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 5: Dòng 5:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Cơ khí & công trình===
  === Cơ khí & công trình===
  -
  =====bãi bồi cạn=====
  +
  =====bãi bồi cạn=====
  =====trầm tích cửa châu thổ=====
  =====trầm tích cửa châu thổ=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====đồng bằng đất bùn=====
  +
  =====đồng bằng đất bùn=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=mud%20flat mud flat] : National Weather Service
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  07:56, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  Thông dụng

  Danh từ

  Bãi đất lầy thoai thoải; lòng hồ cạn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bãi bồi cạn
  trầm tích cửa châu thổ

  Kỹ thuật chung

  đồng bằng đất bùn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X