• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====tiếp thị nhiều tầng===== == Tham khảo chung == *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=mult...)
  Dòng 6: Dòng 6:
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====tiếp thị nhiều tầng=====
  +
  =====Bán hàng đa cấp=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=multi-level%20marketing multi-level marketing] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=multi-level%20marketing multi-level marketing] : Corporateinformation
   +
  *[http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=4951 multi-level marketing] : www.saga.vn
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]

  11:24, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  Bán hàng đa cấp

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X