• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====Bán hàng đa cấp=====
  +
  =====Bán hàng đa cấp=====
  =====Kinh doanh theo mô hình mạng=====
  =====Kinh doanh theo mô hình mạng=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=multi-level%20marketing multi-level marketing] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=4951 multi-level marketing] : www.saga.vn
  +
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:35, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  Bán hàng đa cấp
  Kinh doanh theo mô hình mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X