• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cấp n===== == Tham khảo chung == *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=n-fold n-fold] : Corpora...)
  (đóng góp từ N-fold tại CĐ Kinhteđóng góp từ N-fold tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'en-fould</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cấp n=====
  +
  =====cấp n=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=n-fold n-fold] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=n-fold n-fold] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Toán & tin ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  18:20, ngày 24 tháng 5 năm 2008

  /'en-fould/

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cấp n

  Tham khảo chung

  • n-fold : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X