• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Naafi tại CĐ Kinhteđóng góp từ Naafi tại CĐ Kythuat)
  (đóng góp từ Naafi tại CĐ Kinhteđóng góp từ Naafi tại CĐ Kythuat)
  Dòng 8: Dòng 8:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Viết tắt=====
  +
  ====Viết tắt====
  =====Quân tiếp vụ ( Navy, Army and Air Force Institutes)=====
  =====Quân tiếp vụ ( Navy, Army and Air Force Institutes)=====

  22:19, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /'næfi/

  Thông dụng

  Viết tắt

  Quân tiếp vụ ( Navy, Army and Air Force Institutes)

  Oxford

  Abbr.

  Brit.
  Navy, Army, and Air Force Institutes.
  Acanteen for servicemen run by the NAAFI.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X