• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Nabulous tại CĐ Kinhteđóng góp từ Nabulous tại CĐ Kythuat)
  (đóng góp từ Nabulous tại CĐ Kinhteđóng góp từ Nabulous tại CĐ Kythuat)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  -
  =====Tham khảo thêm '''nebulous'''''Chữ xiên''=====
  +
  =====Tham khảo thêm '''nebulous'''=====
  =====Thuộc tinh văn=====
  =====Thuộc tinh văn=====

  22:22, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /'nebjuləs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tham khảo thêm nebulous
  Thuộc tinh văn
  Dạng mây, giống mây
  Mù mịt, không rõ ràng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X