• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Nacre tại CĐ Kinhteđóng góp từ Nacre tại CĐ Kythuat)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'nækrə</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'nækrə</font>'''/=====
  Dòng 13: Dòng 9:
  =====(động vật học) con xà cừ=====
  =====(động vật học) con xà cừ=====
  -
  == Oxford==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===N.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Oxford===
   +
  =====N.=====
  =====Mother-of-pearl from any shelled mollusc.=====
  =====Mother-of-pearl from any shelled mollusc.=====

  02:28, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /'nækrə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xà cừ
  (động vật học) con xà cừ

  Chuyên ngành

  Oxford

  N.
  Mother-of-pearl from any shelled mollusc.
  Nacred adj.nacreous adj. nacrous adj. [F]

  Tham khảo chung

  • nacre : National Weather Service
  • nacre : amsglossary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X