• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== Cách viết khác nacrous =====Như nacrous===== == Từ điển Hóa học & vật liệu== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====ánh xà cừ===== ==...)
  (đóng góp từ Nacreous tại CĐ Kinhteđóng góp từ Nacreous tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'nækrə:s</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 13: Dòng 12:
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====ánh xà cừ=====
  +
  =====ánh xà cừ=====
  == Y học==
  == Y học==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====trắng đục và lóng lánh như xà cừ=====
  +
  =====trắng đục và lóng lánh như xà cừ=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 24: Dòng 23:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=nacreous nacreous] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=nacreous nacreous] : National Weather Service
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=nacreous&submit=Search nacreous] : amsglossary
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=nacreous&submit=Search nacreous] : amsglossary
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Y học]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
   +
  [[Thể_loại:Y học]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  22:57, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /'nækrə:s/

  Thông dụng

  Cách viết khác nacrous

  Như nacrous

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ánh xà cừ

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  trắng đục và lóng lánh như xà cừ

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X