• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'neiʃənl</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">'næʃən(ə)l</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 26: Dòng 26:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====quốc gia=====
  +
  =====quốc gia=====
  ::[[American]] [[National]] [[Standard]] (ANS)
  ::[[American]] [[National]] [[Standard]] (ANS)
  ::tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ
  ::tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ
  Dòng 341: Dòng 341:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=national national] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=national national] : Chlorine Online
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=national&searchtitlesonly=yes national] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=national&searchtitlesonly=yes national] : bized
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  10:40, ngày 2 tháng 12 năm 2008

  /'næʃən(ə)l/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) dân tộc
  the national liberation movement
  phong trào giải phóng dân tộc
  heroes national
  anh hùng dân tộc
  (thuộc) quốc gia
  the national assembly
  quốc hội
  the national anthem
  quốc ca
  national reconstruction
  công cuộc tái thiết quốc gia

  Danh từ số nhiều

  Kiều dân, kiều bào

  Cấu trúc từ

  national newspapers
  báo chí lưu hành khắp nước

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quốc gia
  American National Standard (ANS)
  tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ
  American National Standard (ANS)
  Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ
  American National Standard Institute (ANSI)
  viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ
  American national standard institute (ANSI)
  viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ
  American National Standard Labels (ANL)
  nhãn tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ
  American National Standards Committee (ANSC)
  Uỷ ban tiêu chuẩn quốc gia Mỹ
  American National Standards Institute (ANSI)
  Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ
  ANS (AmericanNational Standard)
  tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ
  ANS (AmericanNational Standards)
  chuẩn quốc gia Hoa Kỳ
  ANSI (AmericanNational Standard Institute)
  viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ
  centre national d'Etudes des Telecommunications (CNET)
  trung tâm quốc gia nghiên cứu viễn thông
  Dansk Akkreditering or National Danish Accreditation Scheme (DANAK)
  Hệ thống cấp chứng chỉ quốc gia của Đan Mạch
  Egyptian National Railway
  đường sắt Quốc gia Ai Cập
  ETSI National Standardization Organizations (ETSI) (ENSO)
  Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia của ETSI
  Full National Number (FNN)
  số gọi quốc gia đầy đủ
  Gross National Product
  GNP Tổng sản phẩm quốc gia
  gross national product
  tổng sản lượng quốc gia
  gross national product
  tổng sản phẩm quốc gia
  gross national product-GNP
  tổng sản lượng quốc gia
  Narrowband ISDN/National ISDN (NISDN)
  ISDN băng hẹp/ISDN quốc gia
  National (Significant) number (N(S)N)
  số gọi (có nghĩa ) quốc gia
  National Advisory committee on semiconductors (NACS)
  hội đồng tư vấn quốc gia về các chất bán dẫn
  National Aeronautics and space administration (NASA)
  Cơ quan quản lý hàng không và vũ trụ quốc gia (Mỹ)
  National Aerospace laboratory (Japan) (NAL)
  Phòng thí nghiệm hàng không vũ trụ quốc gia (nhật Bản )
  National Area Network (NAN)
  mạng vùng quốc gia
  National Association for software and service companies (India) (NASSCOM)
  Hiệp hội quốc gia của các công ty dịch vụ và phần mềm (ấn Độ
  National Association of Broadcasters (NAB)
  Hội hiệp các Đài quảng bá quốc gia
  National Association of Business and Educational Radio (NABER)
  Hiệp hội Các đài phát thanh Thương mại và giáo dục quốc gia
  national Association of computer dealers (NACD)
  hiệp hội những người buôn bán máy tính quốc gia
  National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ)
  Hiệp hội quốc gia về niêm yết giá tự động của những nhà buôn bán chứng khoán ,NASDAQ
  National Association of state telecommunications Directors (NASTD)
  hiệp hội quốc gia của các giám đốc viễn thông các bang
  National Association Of telecommunication dealers (NATD)
  hiệp hội quốc gia các nhà buôn bán thiết bị viễn thông
  National Association of Telecommunication officers and Advisors (NATOA)
  Hiệp hội Quốc gia của các quan chức và cố vấn viễn thông
  National Automated clearing House Association (NACHA)
  Hiệp hội Ngân hàng thanh toán tự động quốc gia
  National Broadcasting company (NBC)
  Công ty quảng bá quốc gia NBC
  National bureau of standards (nowNIST) (NBS)
  Cục tiêu chuẩn quốc gia (Một cơ quan của bộ thương mại Mỹ ) ( nay gọi là : NIST)
  National cable television Association (NCTa)
  hiệp hội truyền hình cáp quốc gia
  National centre for automated Information Research (NCAIR)
  trung tâm nghiên cứu thông tin tự động quốc gia
  National centre for supercomputer Applications (NCSA)
  trung tâm ứng dụng siêu máy tính quốc gia
  National centrex Users' group (NCUG)
  nhóm người dùng centrex quốc gia
  national code
  mã quốc gia
  National Committee for Procurement Evaluation (NCPE)
  hội đồng xét thầu quốc gia
  National committee on quality Assurance (NCQA)
  ủy ban quốc gia về bảo hành chất lượng
  National communication system (USA) (NCS)
  Hệ thống truyền thông quốc gia (Hoa kỳ)
  National computer Graphics Association (NCGA)
  hiệp hội đồ họa máy tính quốc gia
  National computer security association (NCSA)
  hiệp hội an ninh máy tính quốc gia
  National computer system laboratory (NCSL)
  phòng thí nghiệm các hệ thống máy tính quốc gia
  National computing centre (NCC)
  trung tâm điện toán quốc gia
  national coordinate grid
  lưới tọa độ quốc gia
  National council of Radiation protection and Measurement (NCRP)
  hội đồng phòng chống và đo thử phát xạ quốc gia
  National council of standards laboratories (NCSL)
  hội đồng quốc gia các phòng thì nghiệm tiêu chuẩn
  National crime Information computer (NCIC)
  máy tính thông tin tội phạm quốc gia
  National data Switching Exchange (NDSE)
  tổng đài số liệu quốc gia
  national debt
  nợ quốc gia
  National Destination code (NDC)
  mã đích quốc gia
  National directory Assistance (NDA)
  hỗ trợ thư mục quốc gia
  National Education Supercomputer (NES)
  siêu máy tính giáo dục quốc gia
  national electric code
  mã quốc gia về điện
  National Electric Manufacturers Association (USA) (NEAM)
  Hiệp hội các nhà sản xuất Điện quốc gia (Hoa kỳ)
  National Electric Safety Code (USA) (NESC)
  Bộ luật an toàn điện quốc gia (Hoa kỳ)
  National Electrical Code (NEC)
  Bộ luật quốc gia về Điện
  National Electronic Components Quality Assessment System (NECQ)
  hệ thống đánh giá chất lượng các cấu điện tử quốc gia
  National electronics Test Centre (Ireland) (NETC)
  Trung tâm đo thử điện tử quốc gia (Ireland)
  national elevation system
  hệ cao độ quốc gia
  National Environmental Satellite Data and Information Service (NESDIS)
  dịch vụ thông tin và dữ liệu vệ tinh môi trường quốc gia
  National Exchange Carriers Association (NECA)
  hiệp hội các nhà khai thác tổng đài quốc gia
  national grid
  lưới (điện) quốc gia
  national grid
  luới điện quốc gia
  national indicator (NI)
  chỉ thị quốc gia (NI)
  National Information Standard Organization (NISO)
  cơ quan quốc gia về các tiêu chuẩn thông tin
  National Institute of Standards and Technology (USA) (NIST)
  Viện quốc gia về tiêu chuẩn và công nghệ (Mỹ)
  National ISDN (NI)
  Mạng ISDN quốc gia
  National ISDN Interface Group (NIIG)
  Nhóm giao diện ISDN quốc gia
  National ISDN Parameter Group (NIPG)
  Nhóm thông số ISDN quốc gia
  national keyboard
  bàn phím quốc gia
  national label
  nhãn hiệu quốc gia
  National Laboratory for Applied Network Research (USA) (NLANR)
  Phòng thí nghiệm quốc gia dùng cho nghiên cứu ứng dụng mạng (Hoa Kỳ)
  national language
  ngôn ngữ quốc gia
  National Language Support (NLS)
  hỗ trợ ngôn ngữ quốc gia
  national library
  thư viện quốc gia
  National Marine Electronics Association (NMEA)
  Hiệp hội Điện tử học Hàng hải quốc gia
  National Measurement Accreditation service (NAMAS)
  dịch vụ ủy quyền đo lường quốc gia
  National Mobile Station Identity (NMSI)
  nhận dạng (danh tính) trạm di động quốc gia
  national navy
  hạm đội quốc gia
  national network
  mạng quốc gia
  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
  quản lý khí quyển và đại dương quốc gia
  National Optical Astronomy observatory (NOAO)
  đài quan sát thiên văn quang học quốc gia
  national park
  công viên quốc gia
  national park
  vườn quốc gia
  national patent
  bằng sáng chế quốc gia
  national planning
  quy hoạch quốc gia
  National polar-orbiting Environmental Satellite System (NPOESS)
  hệ thống vệ tinh môi trường quỹ đạo cực quốc gia
  National Public Telecomputing Network (NPTN)
  mạng tính toán từ xa công cộng quốc gia
  National Replacement Character Set (NRCS)
  bộ ký tự thay thế quốc gia
  National Research and Education Network (USA) (NREN)
  Mạng nghiên cứu và giáo dục quốc gia (Mỹ)
  National Research Council (Canada) (NRC)
  Hội đồng Nghiên cứu quốc gia (Canada)
  National Science Foundation (NSF)
  Quỹ Khoa học quốc gia (của Chính phủ Mỹ để cấp vốn nghiên cứu khoa học)
  National Science Foundation NET (NSFNET)
  Mạng của Quỹ khoa học quốc gia
  National Security Agency (NSA)
  Cơ quan An ninh quốc gia
  National Security and Emergency Preparedness (NS/EP)
  phòng bị quốc gia về tình trạng khẩn cấp và an ninh
  National Security Association (NSA)
  hiệp hội an toàn quốc gia
  National Security Telecommunications Advisory Committee (NSTAC)
  Hội đồng tư vấn Viễn thông An toàn quốc gia
  national signaling point-ISP
  điểm báo hiệu quốc gia
  National Signalling Point (NSP)
  điểm báo hiệu quốc gia
  National Software Testing Laboratories (NSTL)
  các phòng thí nghiệm đo thử phần mềm quốc gia
  National Space Development Agency (Japan) (NASDA)
  Cơ quan phát triển vũ trụ quốc gia ( Nhật Bản )
  National Space Transportation System (NSTS)
  hệ thống vận chuyển vũ trụ quốc gia
  National Spectrum Managers Association (NSMA)
  hiệp hội các nhà quản lý phổ tần quốc gia
  national standard
  chuẩn quốc gia
  National Standard Reference Data System (NSRDS)
  hệ thống số liệu tham chiếu chuẩn quốc gia
  National Standardization Body (NSB)
  Cơ quan Tiêu chuẩn hóa quốc gia
  National Standards Authority of Ireland (NSA)
  Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Ireland
  National Standards Organizations (NSOS)
  các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia
  National technical Information Service (NTIS)
  dịch vụ thông tin kỹ thuật quốc gia
  National Telecom Inspectorate (Iceland) (NTI)
  Ban thanh tra viễn thông quốc gia (Iceland)
  National Telecommunication and Information Administration (NTIA)
  Cơ quan quản lý Viễn thông và Thông tin quốc gia
  National Telecommunications Limited (NTL)
  viễn thông quốc gia hữu hạn
  National Telephone Co-operative Association (NTCA)
  hiệp hội quốc gia về hợp tác điện thoại
  national television centre-NTC
  trung tâm truyền hình quốc gia
  National Television standards committee (NTSC)
  ủy ban tiêu chuẩn truyền hình quốc gia
  National Television System Committee (NTSC)
  ủy ban quốc gia về các hệ thống truyền hình
  national theatre
  nhà hát quốc gia
  National Voluntary Laboratory Accreditation (NVLAP)
  chứng chỉ quốc gia cấp cho phòng thí nghiệm tình nguyện
  NCSA (NationalComputer Security Association)
  Hiệp hội an toàn máy tính Quốc gia
  NDL (nationaldatabase language)
  ngữ cơ sở dữ liệu quốc gia
  NFS (NationalScience Foundation And NSFNET)
  Tổ chức khoa học Quốc gia và mạng NSFNET
  NIS National Information System (NISNIS)
  Hệ thống thông tin quốc gia NIS
  NIST (NationalInstitute of Standards and Technology)
  viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia (Hoa kỳ)
  NIST (NationalInstitute Of Standards And Technology)
  Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia (Hoa Kỳ)
  NLS (nationallanguage support)
  sự hỗ trợ ngôn ngữ quốc gia
  NTSC (nationaltelevision standards committee)
  ủy ban tiêu chuẩn truyền hình quốc gia
  Supplement 2: Tones Used in National Networks (E.180 SUPP2)
  Phụ bản 2: Âm báo dùng trong các mạng quốc gia
  Telestyrelse or National telecom Agency, Denmark (NTA)
  Telestyrelsen tức Cơ quan viễn thông quốc gia Đan Mạch
  Trans-national Broadband Backbone (TBB)
  mạng đường trục băng rộng xuyên quốc gia
  Unlicensed National Information Infrastructure (UNI)
  cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia không được cấp phép

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Nationwide, country-wide, state, governmental, civil;public, popular, US federal: It took years to enact nationalclean-air laws.
  Nationalistic, nationalist, patriotic,jingoistic, chauvinistic: During the war, national feelings ranhigh.
  N.
  Citizen, subject, inhabitant, resident; native:Stephenson left England years ago and is now an Australiannational.

  Oxford

  Adj. & n.
  Adj.
  Of or common to a nation or the nation.
  Peculiar to or characteristic of a particular nation.
  N.
  Acitizen of a specified country, usu. entitled to hold thatcountry's passport (French nationals).
  A fellow countryman.3 (the National) = Grand National.
  Hist. the electedlegislature in France 1789-91. National Assistance hist.
  (inBritain) the former official name for supplementary benefitsunder National Insurance.
  Such benefits. national bank US abank chartered under the federal government. nationalconvention US a convention of a major political party,nominating candidates for the presidency etc. national debt themoney owed by a State because of loans to it. national footballAustral. Australian Rules football. National Front a UKpolitical party with extreme reactionary views on immigrationetc. national grid Brit.
  The network of high-voltageelectric power lines between major power stations.
  The metricsystem of geographical coordinates used in maps of the BritishIsles. National Guard (in the US) the primary reserve forcepartly maintained by the States but available for federal use.National Health (or Health Service) (in the UK) a system ofnational medical care paid for mainly by taxation and started in1948. national income the total money earned within a nation.National Insurance (in the UK) the system of compulsory paymentsby employed persons (supplemented by employers) to provide Stateassistance in sickness, unemployment, retirement, etc. nationalpark an area of natural beauty protected by the State for theuse of the general public. national service Brit. hist.service in the army etc. under conscription. National Socialismhist. the doctrines of nationalism, racial purity, etc.,adopted by the Nazis. National Socialist hist. a member of thefascist party implementing National Socialism in Germany,1933-45. National Trust (in the UK, Australia, etc.) anorganization for maintaining and preserving historic buildingsetc.
  Nationally adv. [F (as NATION)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X