• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (điều hành)
  Dòng 18: Dòng 18:
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====điều hành=====
  +
  =====điều hành=====
   +
  =====duyệt (thông tin)=====
   +
   
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  04:55, ngày 15 tháng 5 năm 2008

  ['nævigeit]

  Thông dụng

  Động từ

  Lái (tàu, thuyền, máy bay...)
  Đi sông, đi biển, vượt biển, bay
  Đem thông qua
  to navigate a bill through Parliament
  đem thông qua một dự luật ở quốc hội

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  điều hành
  duyệt (thông tin)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hoa tiêu
  di chuyển
  điều khiển
  lái
  vận hành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Sail, voyage, cruise, journey; cross, traverse: Afternavigating the Indian Ocean for a month, we reached theSeychelles. 2 manoeuvre, handle, sail, guide, pilot, steer,direct, skipper, captain, Nautical con: It was trickynavigating through the shoals. Richard has navigated the companythrough rough waters over the years.

  Oxford

  V.

  Tr. manage or direct the course of (a ship, aircraft,etc.).
  Tr. a sail on (a sea, river, etc.). b travel or flythrough (the air).
  Intr. (of a passenger in a vehicle) assistthe driver by map-reading etc.
  Intr. sail a ship; sail in aship.
  Tr. (often refl.) colloq. steer (oneself, a course,etc.) through a crowd etc. [L navigare f. navis ship + ageredrive]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X